11 may 2018

Passejant el dijous al matí.
Dando un paseo el Jueves por la mañana.
Taking a walk on Thursday morning.