4 dic 2021

 

Exposició de Fotografies  Sense Sostre.                            Exposición de fotografías       Sin Techo.

Photo Exhibition Homeless.                                             攝影展 無家可歸