21 jun 2020


Diverses imatges / Diversas imágenes / Various images / 各種圖像
21 may 2020

Els Nens del la Regió autònoma de l'Tíbet a l'any 2005.
Los Niños del la Región autónoma del Tíbet en el año 2005.
Children of the Autonomous Region of Tíbet in 2005.
2005年西藏自治區的兒童。
4 may 2020

         
  CONVENCIÓN DEL COLOR EN BLANCO Y NEGRO POR CANAL VERDE25 abr 2020


                      SEGUEIXO AMB LA CO·LABORACIÓ QUEDA’T A CASA14 abr 2020


                                 Segueixo amb la col·laboració QUEDA’T A CASA
5 abr 2020

                                                                  Queda't a casa                                 


Queda't a casa