8 oct. 2018

Onze models diferents
Once modelos diferentes
Eleven different models
十一種不同的型號


12 sept. 2018

23 ago. 2018


El abellerol i el blauet són dos ocells molt bonics, ni que semblin iguals els seus costums són molt diferents.
El abejaruco y el martín pescador son dos pájaros muy bonitos, ni que parezcan iguales sus costumbres son muy diferentes.
7 ago. 2018

http://www.jbuxo.com
Com estem a l'estiu i tota cuca viu, uns quants macros mes.
Como estamos en verano y todo bicho vive,unos cuantos macros mas.
Since we are in summer and every creature lives, a few more macros.


20 jul. 2018

Fotografia macro de les ultimes dues setmanes
Fotografía macro de las ultimas dos semanas
Macro photography of the last two weeks